Testing mail settings, not sending a mail, missing authentication?!

Welcome to BestSync Support Forum!
If you have any questions, comments, concerns, suggestion, please summit here, we'll try to reply you in short time.
Thank you!
LHT
Posts: 8
Joined: Mon Jan 24, 2022 2:30 pm

Re: Testing mail settings, not sending a mail, missing authentication?!

Post by LHT »

Ok, don't ask why, but on Windows Server 2016 as client there is even no authentication needed :shock: that's why it works.
LHT
Posts: 8
Joined: Mon Jan 24, 2022 2:30 pm

Re: Testing mail settings, not sending a mail, missing authentication?!

Post by LHT »

Hey guys,

me again. Now I have installed BestSync 17.0.0.5 on the productive Windows Server 2016 system. Sadly it does not work.

The authentication string BestSync is sending always is longer than mine with the working test program.

My working program with correct auth
1136 14.983599 10.226.80.120 57.56.236.223 SMTP 122 C: AUTH ntlm TlRMTVNTUAABAAAAB4IIogAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKADk4AAAADw==
1138 15.002069 57.56.236.223 10.226.80.120 SMTP 364 S: 334 TlRMTVNTUAACAAAABgAGADgAAAAFgomiaNY0iRuEtooAAAAAAAAAAKQApAA+AAAABgOAJQAAAA9BAEQAUwACAAYAQQBEAFMAAQAeAFMAVwAtAEYAUgBBAEEARABTAC0ASABVAEIANAAzAAQAFABhAGQAcwAuAGQAbABoAC4AZABlAAMANABTAFcALQBGAFIAQQBBAEQAUwAtAEgAVQBCADQAMwAuAGEAZABzAC4AZABsAGgALgBkAGUABQAUAGEAZABzAC4AZABsAGgALgBkAGUABwAIAHNvCmAlMtgBAAAAAA==
1139 15.009648 10.226.80.120 57.56.236.223 SMTP 728 C: TlRMTVNTUAADAAAAGAAYAIoAAABWAVYBogAAAAAAAABYAAAAFAAUAFgAAAAeAB4AbAAAAAAAAAD4AQAABYKIogoAOTgAAAAP/irfp0MvXmk1xNxBNmn+70kATQBBAFAAMAA4ADAAMQA0ADYAVgBNAC0AUwBGAEwASABBAE0ALQBTAEYAQQAwADEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4SOU9MzP7Hzt/XThr2I6TwEBAAAAAAAAc28KYCUy2AFY+VY3adM+tQAAAAACAAYAQQBEAFMAAQAeAFMAVwAtAEYAUgBBAEEARABTAC0ASABVAEIANAAzAAQAFABhAGQAcwAuAGQAbABoAC4AZABlAAMANABTAFcALQBGAFIAQQBBAEQAUwAtAEgAVQBCADQAMwAuAGEAZABzAC4AZABsAGgALgBkAGUABQAUAGEAZABzAC4AZABsAGgALgBkAGUABwAIAHNvCmAlMtgBBgAEAAIAAAAIADAAMAAAAAAAAAABAAAAACAAAC6/VZXCAUIM/rjvnDWsmC7KoBfNM2qUI1RqdSJCrFN3CgAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJACoAUwBNAFQAUABTAFYAQwAvADUANwAuADUANgAuADIAMwA2AC4AMgAyADMAAAAAAAAAAAAAAAAA
1140 15.045864 57.56.236.223 10.226.80.120 SMTP 91 S: 235 2.7.0 Authentication successful

Bestsync with correct auth
22285 529.989878 10.226.80.120 57.56.236.223 SMTP 150 C: AUTH NTLM TlRMTVNTUAABAAAABTIAAA8ADwAvAAAADwAPACAAAABWTS1TRkxIQU0tU0ZBMDFWTS1TRkxIQU0tU0ZBMDE=
22288 530.008328 57.56.236.223 10.226.80.120 SMTP 364 S: 334 TlRMTVNTUAACAAAABgAGADgAAAAFAoECrXQiQpcho/MAAAAAAAAAAKQApAA+AAAABgOAJQAAAA9BAEQAUwACAAYAQQBEAFMAAQAeAFMAVwAtAEYAUgBBAEEARABTAC0ASABVAEIANAAyAAQAFABhAGQAcwAuAGQAbABoAC4AZABlAAMANABTAFcALQBGAFIAQQBBAEQAUwAtAEgAVQBCADQAMgAuAGEAZABzAC4AZABsAGgALgBkAGUABQAUAGEAZABzAC4AZABsAGgALgBkAGUABwAIALHF6JImMtgBAAAAAA==
22289 530.009343 10.226.80.120 57.56.236.223 SMTP 312 C: TlRMTVNTUAADAAAAGAAYAJAAAAAYABgAqAAAAB4AHgBAAAAAFAAUAF4AAAAeAB4AcgAAAAAAAADAAAAAAQIAAEEARABTAAAAQwA6AFwAUAByAG8AZwByAGEAbQBEAEkATQBBAFAAMAA4ADAAMQA0ADYAVgBNAC0AUwBGAEwASABBAE0ALQBTAEYAQQAwADEAh/c8lICekeB0V5R++2CSBl0QGTVQjUmick/c33Lq1Vj5wuldsnrzZ9MTaYDRdfvl
22496 535.045721 57.56.236.223 10.226.80.120 SMTP 93 S: 535 5.7.3 Authentication unsuccessful


My working program with wrong auth IMAP080146:1234
26831 633.353881 10.226.80.120 57.56.236.223 SMTP 122 C: AUTH ntlm TlRMTVNTUAABAAAAB4IIogAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKADk4AAAADw==
26836 633.374061 57.56.236.223 10.226.80.120 SMTP 364 S: 334 TlRMTVNTUAACAAAABgAGADgAAAAFgomiHbjkHMgEoBAAAAAAAAAAAKQApAA+AAAABgOAJQAAAA9BAEQAUwACAAYAQQBEAFMAAQAeAFMAVwAtAEYAUgBBAEEARABTAC0ASABVAEIANAAzAAQAFABhAGQAcwAuAGQAbABoAC4AZABlAAMANABTAFcALQBGAFIAQQBBAEQAUwAtAEgAVQBCADQAMwAuAGEAZABzAC4AZABsAGgALgBkAGUABQAUAGEAZABzAC4AZABsAGgALgBkAGUABwAIAMNiotAmMtgBAAAAAA==
26837 633.375006 10.226.80.120 57.56.236.223 SMTP 728 C: TlRMTVNTUAADAAAAGAAYAIoAAABWAVYBogAAAAAAAABYAAAAFAAUAFgAAAAeAB4AbAAAAAAAAAD4AQAABYKIogoAOTgAAAAPqN0P+TeTP2vAlE9hXFTUiEkATQBBAFAAMAA4ADAAMQA0ADYAVgBNAC0AUwBGAEwASABBAE0ALQBTAEYAQQAwADEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMnNwkCNSQ7+ZDsDZeuHF7AEBAAAAAAAAw2Ki0CYy2AGCFnpCLPdOAgAAAAACAAYAQQBEAFMAAQAeAFMAVwAtAEYAUgBBAEEARABTAC0ASABVAEIANAAzAAQAFABhAGQAcwAuAGQAbABoAC4AZABlAAMANABTAFcALQBGAFIAQQBBAEQAUwAtAEgAVQBCADQAMwAuAGEAZABzAC4AZABsAGgALgBkAGUABQAUAGEAZABzAC4AZABsAGgALgBkAGUABwAIAMNiotAmMtgBBgAEAAIAAAAIADAAMAAAAAAAAAABAAAAACAAAC6/VZXCAUIM/rjvnDWsmC7KoBfNM2qUI1RqdSJCrFN3CgAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJACoAUwBNAFQAUABTAFYAQwAvADUANwAuADUANgAuADIAMwA2AC4AMgAyADMAAAAAAAAAAAAAAAAA
27360 638.437624 57.56.236.223 10.226.80.120 SMTP 93 S: 535 5.7.3 Authentication unsuccessful

BestSync with wrong auth IMAP080146:1234
36007 845.540802 10.226.80.120 57.56.236.223 SMTP 150 C: AUTH NTLM TlRMTVNTUAABAAAABTIAAA8ADwAvAAAADwAPACAAAABWTS1TRkxIQU0tU0ZBMDFWTS1TRkxIQU0tU0ZBMDE=
36012 845.561035 57.56.236.223 10.226.80.120 SMTP 364 S: 334 TlRMTVNTUAACAAAABgAGADgAAAAFAoECSbdtQiKfzwwAAAAAAAAAAKQApAA+AAAABgOAJQAAAA9BAEQAUwACAAYAQQBEAFMAAQAeAFMAVwAtAEYAUgBBAEEARABTAC0ASABVAEIANAAyAAQAFABhAGQAcwAuAGQAbABoAC4AZABlAAMANABTAFcALQBGAFIAQQBBAEQAUwAtAEgAVQBCADQAMgAuAGEAZABzAC4AZABsAGgALgBkAGUABQAUAGEAZABzAC4AZABsAGgALgBkAGUABwAIABZuAE8nMtgBAAAAAA==
36013 845.562021 10.226.80.120 57.56.236.223 SMTP 312 C: TlRMTVNTUAADAAAAGAAYAJAAAAAYABgAqAAAAB4AHgBAAAAAFAAUAF4AAAAeAB4AcgAAAAAAAADAAAAAAQIAAEEARABTAAAAaQBuAGQAbwB3AHMAXABzAHkAcwB0AEkATQBBAFAAMAA4ADAAMQA0ADYAVgBNAC0AUwBGAEwASABBAE0ALQBTAEYAQQAwADEAgYmYhiRzdTb7IPD6bmgk969J9HhNLdlCq8s4hIkyGW03JgiLTVtdwTT6puqcR0hL
74741 1514.681343 57.56.236.223 10.226.80.120 SMTP 93 S: 535 5.7.3 Authentication unsuccessful


May an option which should be settable in the option UI?
I cannot do changes in the SMTP server!

Here is the little code snippet of my test program written in C#:
MailMessage mail = new MailMessage();
mail.From = new MailAddress(
"service@address.de",
"service@address.de"
);
mail.To.Add(new MailAddress(
"my@address.de",
"My name")
);
mail.Subject = "Test-Subject";
mail.Body = "<b>Test Body</b>";
mail.IsBodyHtml = true;
SmtpClient mailClient = new SmtpClient(this.textBoxHost.Text);
NetworkCredential credentials = new NetworkCredential(
this.textBoxBenutzer.Text,
this.textBoxPasswort.Text
);
mailClient.Credentials = credentials;
mailClient.Send(mail);
Post Reply